Política de privacidade

Tratamento de datos persoais

De acordo co disposto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos  (LOPD)e a súa normativa de desenvolvemento, SARELA INNOVA, S.L. (en diante, SetPay) informa os usuarios que os datos persoais que faciliten, mediante a cumplimentación do formulario de rexistro electrónico que aparece no Sitio web, serán recolleitos nun ficheiro inscrito ante a Axencia Española de Protección de Datos, titularidade de SARELA INNOVA, con domicilio en Avenida Montevideo 1, oficina 2 G, Santiago de Compostela (A Coruña).

Os datos persoais facilitados polo usuario serán tratados única e exclusivamente co obxecto de que SetPay poida identificalo, prestarlle os seus servizos e enviarlle noticas e información relacionada cos devanditos servizos.

SetPay  adoptou as medidas e niveis de seguridade de protección dos datos persoais esixidos pola LOPD e a súa normativa de desenvolvemento e comprométese  a respectar a confidencialidade dos datos.

O usuario pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante o envío por correo ordinario dunha solicitude á dirección postal indicada no primeiro parágrafo da presente Política de Privacidade. Dita solicitude deberá ir acompañada do nome e apelidos do usuario, e fotocopia do DNI. Así mesmo, o usuario poderá exercitar devanditos dereitos enviando un e-mail, acompañado de fotocopia dun documento que acredite a súa identidade a info@getsetpay.com indicando no corpo da mensaxe a opción desexada.

O usuario deberá notificar a SetPay calquera modificación que se produza nos datos que facilitase, respondendo en calquera caso da veracidade e exactitude dos datos fornecidos en cada momento.

O servizo SetPay está destinado a usuarios maiores de 14 anos de idade. Ningunha persoa cuxa idade se atope por baixo de 14 anos está autorizada para facilitar os seus datos persoais. Ao rexistrarse, o usuario declara ser maior de 14 idade, sendo enteiramente responsable desta declaración.

SetPay resérvase o dereito de modificar esta Política de Privacidade de acordo coa lexislación aplicable en cada momento con efectos da data de publicación da devandita modificación. SetPay recomenda ao usuario que revise periodicamente esta Política de Privacidade para estar informado de como SetPay protexe a súa información.

Uso de cookies

SetPay pode enviar “cookies” ao computador do usuario ou utilizar tecnoloxías similares para mellorar a súa experiencia online no Sitio web e en toda a rede de Internet.

“Cookies” son arquivos que poden identificar e almacenar as preferencias persoais do usuario, así como información técnica incluídos datos de navegación (clic through e clic stream). Os datos clic stream facilitan información sobre que páxinas de sitios visitou o usuario e en que orde. As cookies xestionan e miden os resultados de anuncios mostrados ou comunicados en ou a través do Sitio web. SetPay utiliza cookies e outra información técnica para personalizar a visita do usuario ao Sitio web (incluso recoñecéndolle polo seu nome cando volve ao Sitio web), analizar o tráfico do Sitio web e seguir o rastro dos costumes, modelos e seleccións do usuario para descargas autorizadas e por razóns técnicas relacionadas co uso do Sitio web. Iso axuda a mellorar a experiencia online dos usuarios e a perfeccionar o deseño e contidos do Sitio web para satisfacer as súas necesidades. As cookies poden ser permanentes (é dicir, permanecen no seu computador ata que o usuario a borra) ou temporais (isto é, duran ata que o usuario pecha o seu navegador).

SetPay pode así mesmo utilizar “contadores de visitantes” ou tecnoloxía similar que monitorice o uso por parte do usuario do Sitio web. Os contadores de visitantes (ou Web bugs) son pequenas secuencias de código que proporcionan un método de entrega de imaxes gráficas nunha páxina Web a efectos de transmisión de datos, tales como a dirección IP (Protocolo de Internet) do computador que descargou a páxina na que aparece o contador de visitantes, o tempo que se visionou a páxina que contiña o contador de visitantes, os tipos de navegador que traía o contador de visitantes e o número de identificación de cookies no computador previamente colocadas polo devandito servidor. Cando SetPay manteña correspondencia co usuario a través de correo electrónico HTML, os contadores de visitantes permitiranlle saber se o usuario recibiu e abriu o seu correo.

Se o usuario elixe fornecer información persoal, dita información pode ser vinculada aos datos anónimos almacenados nas cookies e/ou contadores de visitantes.

Ao aceptar a presente Política de Privacidade, o usuario acepta expresamente o uso por parte de SetPay das cookies e contadores de visitantes, segundo o descrito na mesma. A maioría dos navegadores están configurados inicialmente para aceptar cookies. No entanto, se o prefire, o usuario poderá axustar o seu navegador para que rexeite as cookies. Así mesmo, configurando o seu navegador para que mostre correos electrónicos HTML unicamente como texto, o usuario poderá impedir o uso dalgúns contadores de visitantes. O usuario pode consultar o apartado “Axuda” do seu navegador para máis información. Doutra banda, obsérvese que só se poderá acceder a certas áreas do Sitio web en asociación con cookies ou dispositivos similares, quedando o usuario avisado de que a desactivación de cookies ou dispositivos similares poderá impedir que acceda a algún dos nosos contidos.

Existe a posibilidade de que algún das ligazóns a páxinas externas existentes no sitio web, instalen unha cookie na páxina de inicio ou na propia ligazón. SetPay queda exonerada de toda responsabilidade derivada das devanditas instalacións, xa que non intervén de ningún modo nas mesmas, quedando o usuario capacitado para exercer os dereitos que lle outorga a normativa de protección de datos fronte á empresa responsable da instalación das cookies.

Uso de cookies

Utilizamos cookies propias y de terceros, como Google Analytics, para optimizar tu navegación y realizar tareas de análisis. Entendemos que estás conforme si continúas navegando en nuestra web (Más info en Política de Cookies)